Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

13.
Podpora zpracování zemědělských produktů

Jedná se o zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů uvedených v Příloze I. Smlouvy o fungování EU, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských a krmivářských podniků na evropském trhu, především s ohledem na jakost, nezávadnost a sledovatelnost výrobků. Rovněž s ohledem na zabezpečení funkčnosti a účinnosti jakostních systémů.

Ke stažení