Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

15.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Účelem dotace je částečně kompenzovat rybářským subjektům újmy vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

Ke stažení