Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

17.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

Jedná se o podporu biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určenou pro uživatele rybářských revírů.

Ke stažení