Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

18.
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

Cílem dotace je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze. Jedná se o podporu na činnost či rekonstrukci nebo výstavbu skladovacích prostor pro skladování potravin včetně technologického vybavení, potravinovým bankám příp. dalším subjektům zabývajících se bezplatnou distribucí potravin potřebným.

Ke stažení