Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

19.A.
Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ

Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků. V roce 2023 není tento dotační program realizován – neprobíhá příjem žádostí o dotaci ani dokladů prokazujících nárok na dotaci.

Ke stažení