Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

19.B. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ

Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u drůbeže a drůbežích produktů.

V roce 2023 není tento dotační program realizován – neprobíhá příjem žádostí o dotaci ani dokladů prokazujících nárok na dotaci.

Ke stažení