Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.D.
Podpora včelařství

Účelem dotace je zabezpečit opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

Český svaz včelařů, z. s. jako žadatel pro dotační program 1.D. Podpora včelařství zveřejnil na svých webových stránkách „Postup pro podávání požadavků na poskytnutí podpory od konečného příjemce“ včetně souvisejících formulářů v souladu s podmínkami schválených Zásad (včetně zpřesnění Zásad 2020), kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotací pro rok 2020.

Informace potřebné k podání požadavku na národní dotaci 1.D. včetně povinných příloh naleznete na www.vcelarstvi.cz /dotace ZDE.

Ke stažení