Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.I.
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

Účelem dotace je zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných hroznů a školkařských výpěstků prostřednictvím vybudování funkční kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích nebo ve školkách mimo území hlavního města Prahy.

Ke stažení