Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

20.A.
Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

Účelem dotace je zlepšení životních podmínek dojnic:
  • v zimním období napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek
  • prováděním plošné faremní diagnostiky původců mastitid dojnic jako prevence ohrožení zdraví zvířat ve sledovaném období
  • snížením působnosti škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí
  • zvýšenou péčí o paznehty dle individuálních potřeb ve sledovaném období
  • snížením tepelného stresu ve stájovém prostředí v letním období

Ke stažení