Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

20.B.
Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Účelem dotace je zajištění nadstandardní pohody drůbeže:
  • zlepšením jejich životního prostředí prostřednictvím nechemicky působících přípravků, které jsou založeny na bázi oxidu křemičitého nebo fylosilikátů
  • prostřednictvím odchytu a přepravy na porážku nebo při odchytu z odchovu, převozu a umístění do chovných hal s využitím technologií, které zaručují šetrné zacházení s drůbeží
  • opatřeními vedoucími ke zlepšení podmínek ustájení úpravou relativní vlhkosti vzduchu v halách pro drůbež tak, aby v daném období nepoklesla relativní vlhkost v prvém týdnu po naskladnění haly jednodenními mláďaty v průměru pod stanovená procenta daná Zásadami
  • zlepšením jejich životního prostředí použitím ověřených biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku a dalších nežádoucích plynů, které se aplikují do krmiva, do napájení nebo na podestýlku v hale s drůbeží
Dále se jedná o zlepšení životních podmínek kachen při odchytu a přepravě na porážku s využitím technologií, které zaručují šetrné zacházení s kachnami a zajištění nadstandardní pohody kachen zlepšením podmínek ustájení prostřednictvím úpravy relativní vlhkosti vzduchu, včetně použití nechemicky působících přípravků založených na bázi fylosilikátů, v halách pro drůbež tak, aby v daném období nepoklesla relativní vlhkost v prvém týdnu po naskladnění haly jednodenními mláďaty v průměru pod stanovená procenta daná Zásadami.

Ke stažení