Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

20.D.
Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

Účelem dotace je zlepšení životních podmínek krav bez tržní produkce mléka (KBTPM):
  • v zimním období napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek
  • v zimním období zvětšením plochy lehacího prostoru leháren zimoviště minimálně na 6,5 m2 / 1 KBTPM a lehacího prostoru volného porodního kotce zimoviště minimálně na 12 m2 / 1 KBTPM
  • použitím technologie chovu se sekčním provozem, zajišťujícím zlepšení péče o KBTPM v zimovišti v daném zimním období
  • prováděním jejich ošetření prostředky proti obtěžujícímu hmyzu v letním období
  • zvýšenou péčí o paznehty dle jejich individuálních potřeb, tedy provedením úpravy paznehtů více než 1x ročně ve sledovaném období
Dále se jedná o zlepšení životních podmínek telat narozených KBTPM v daném období pomocí technologie chovu školkovým způsobem.

Ke stažení