Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

23.A.
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata

Jedná o se o zajištění péče o odebraný skot a koně umístěné do náhradní péče dle § 28a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, nebo umístěná do předběžné náhradní péče podle § 28c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Ke stažení