Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

3.a.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (biologická ochrana)

Účelem dotace je zvýšení kvality rostlinné produkce prostřednictvím náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou. Smyslem je pořízení biologické ochrany rostlin jako náhrady za aplikování chemické ochrany rostlin.

Ke stažení