Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

3.b.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (izoláty)

Jedná se o zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou prostřednictvím činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin“.

Ke stažení