Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

3.c.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (testování)

Jedná se o zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou na základě testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR.

Ke stažení