Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

3.d.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (šlechtění)

Jedná se o zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou prostřednictvím podpory tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou vyjmenovaných plodin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin.

Ke stažení