Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

3.e.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (certifikovaná sadba brambor)

Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažným virovým a bakteriálním chorobám a chorobám přenosných osivem a sadbou prostřednictvím pořízení uznané sadby brambor jako prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených pěstebních oblastech.

Ke stažení