Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

3.i.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (uznané osivo lnu, konopí a pícnin)

Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažným virovým a bakteriálním chorobám a chorobám přenosných osivem a sadbou použitím uznaného osiva lnu, konopí setého a či vyjmenovaných pícnin zařazených do jednotlivých skupin odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty dle zákona č. 219/2003 Sb. a dle vyhlášky č. 129/2012 Sb.

Ke stažení