Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

9.E.
Školní závody

Účelem dotace je podpořit propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními školami a vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu.

Ke stažení