Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

9.F.e.
Regionální přenos informací

Jedná se o konzultační a metodickou pomoc zemědělským podnikům formou šíření informací o opatřeních Programu rozvoje venkova a o aktuálních problémech při realizaci společné zemědělské politiky. Rovněž o transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe. V tomto dotačním programu jde o formu vstupních konzultací (telefonické, e-mailové, osobní), webových stránek, odborných/výukových materiálů, seminářů, workshopů a kurzů.

Ke stažení