Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

9.F.i.
Odborné konzultace

Jedná se o konzultační a metodickou pomoc zemědělským podnikům formou šíření informací o opatřeních Programu rozvoje venkova a o aktuálních problémech při realizaci společné zemědělské politiky. Rovněž o transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe. V tomto dotačním programu jde o formu telefonického, elektronického, písemného či osobního kontaktu na pracovišti konzultanta.

Ke stažení