Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

9.F.m.
Demonstrační farmy

Jedná se o konzultační a metodickou pomoc zemědělským podnikům prostřednictvím sdílení zkušeností, transfer informací o nejnovějších poznatcích a technologiích a jejich využití v oblasti precizního zemědělství, dále šíření informací o opatřeních Programu rozvoje venkova a o aktuálních problémech při realizaci společné zemědělské politiky, a to formou názorných praktických ukázek.

Ke stažení