Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

9.H.
Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Podpora účasti vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací MZe, ale i na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, kde nemá MZe oficiální účast. Seznamy mezinárodních veletrhů a výstav, pro něž je možno podat žádost o dotaci, jsou uvedeny v Zásadách.

Ke stažení