Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Charakteristika podopatření

Podpora činností vedoucích ke zvyšování společenské hodnoty lesů. Mezi základní cíle tohoto opatření patří: usměrňování návštěvnosti lesa, eliminace negativního dopadu návštěvnosti na lesní prostředí výstavbou vhodných objektů a zařízení, budování objektů k zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Více