Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Opatřením budou podpořeny investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí (vodovody, kanalizace, ČOV) a ostatní technické infrastruktury. Dále bude podpořeno budování a obnova místních komunikací (dopravní infrastruktura), zlepšení vzhledu obcí –úprava veřejných prostranství a pořízení územně plánovací dokumentace.