Obsah sekce: Zpravodajství

2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Charakteristika opatření
Opatřením budou podpořeny investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí do 2000 obyvatel (vodovody, kanalizace, ČOV). Dále bude podpořeno budování a obnova místních komunikací do 5 mil., obnova či výstavba inženýrských sítí do 5 mil., zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství. Opatření by mělo rovněž zajistit zvýšení kvality života obyvatelstva venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel.
Budování a rekonstrukce obecních vodovodních a kanalizačních sítí, včetně čistíren odpadních vod a stavby obecních nebo skupinových čistíren i kořenových čistíren odpadních vod do 2000 E.O. ve všech obcích na území ZCHÚ budou podporovány Operačním programem Životní prostředí. Operační program Životní prostředí bude dále podporovat vodohospodářskou infrastrukturu v obcích nad 2000 E.O. Regionální operační programy budou řešit problematiku služeb a základního občanského vybavení (školy, zdravotnická zařízení atd.) v obcích nad 500 obyvatel. Dále budou řešit investice do místních komunikací v obcích nad 500 obyvatel.
Podopatření III.2.1.1. navazuje na opatření 2.1. b) programu SAPARD. Podopatření III.2.1.2. navazuje na opatření 2.1. a) programu SAPARD.

Více