Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

V rámci tohoto opatření jsou navrhována 2 podopatření: Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření a Neproduktivní investice v lesích.

Cíle opatření:

  • Obnova lesního potenciálu po kalamitách a/nebo zavedení preventivních opatření v lesích
  • Trvale udržitelné využití lesní půdy
  • Neproduktivní investice v lesích
  • Zlepšení životního prostředí a krajiny
  • Opatření přispěje k plnění strategie Národního lesnického programu z roku 2001.

Ke stažení