Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) bude navazovat na EZFRV podporou národních kulturních památek nebo kulturních památek využívaných pro účely služeb cestovního ruchu (ubytování, kongresové využití, velká muzea, zpřístupněné památkové objekty). Opatření navazuje na priority a cíle Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 – 2013). Podopatření III.2.2 je nové.

Více

Ke stažení