Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.2. Odborné vzdělávání

Podpora odborné přípravy má přispívat ke zlepšení odborné kvalifikace a způsobilosti zemědělců a jiných osob účastnících se zemědělských a lesnických činností a jejich přeměně na jiné činnosti.

Odborná příprava slouží zejména :

  • k přípravě zemědělce na kvalitativní přesměrování produkce, používání výrobních postupů slučitelných se zachováváním a zhodnocováním krajiny, ochranou životního prostředí, hygienickými podmínkami a dobrými životními podmínkami zvířat a osvojení si schopností potřebných k řízení hospodářsky životaschopného zemědělského podniku a
  • přípravě lesníků a jiných osob účastnících se lesnické činnosti na používání způsobů obhospodařování lesa vedoucích ke zlepšení hospodářské, ekologické a sociální funkce lesů.

Výše podpory: do 100% přijatelných výdajů.
Příspěvek z EU činí maximálně 75% přijatelných výdajů.
Příspěvek ze státního rozpočtu ČR činí maximálně 25% přijatelných výdajů

Více