Obsah sekce: Zpravodajství

2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

Opatření je zaměřeno na uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravě pozemků, jejich zpřístupnění a reálné vytyčení. Dále pak na ochranu půdního fondu, opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, a opatření k ochraně životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. Jde také o ochranná opatření zmírňující škody způsobené přírodními kalamitami na zemědělských pozemcích a o obnovu poškozených porostů; provádění preventivních a protipovodňových opatření.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv