Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

OPATŘENÍ 2.1. OPATŘENÍ PRO PRODUKTIVNÍ INVESTICE DO AKVAKULTURY

Specifické cíle dotace / očekávané účinky:

  1. zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí,
  2. rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře,
  3. zavedení nových druhů, jejich produkce v akvakultuře je nízká nebo neexistuje a jejichž tržní vyhlídky jsou dobré (ŘO OP zajistí vypracování perspektivní analýzy trhu),
  4. zavedení metod akvakultury, které snižují nepříznivý vliv nebo zesilují kladné účinky na životní prostředí (např. zavedení nových chovatelských postupů dříve v ČR nepoužívaných),
  5. zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie, technické systémy),
  6. zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v akvakultuře,
  7. zlepšení hygieny, zdraví a zvířat a welfare ryb,
  8. zlepšení ochrany rybích hospodářství před škodami způsobenými volně žijícími predátory,
  9. rovná práva mužů a žen.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení