Obsah sekce: Ke stažení

3.1. Opatření Technická pomoc

Podpora bude poskytnuta na:

 1. řízení, realizaci, monitorování a kontrolu operací EAGGF a FIFG:
  • výdaje na přípravu, výběr, hodnocení a monitorování OP Zemědělství (s výjimkou nákladů na pořízení a instalaci informačních systémů k řízení, monitorování a získávání informací),
  • výdaje spojené s jednáním Monitorovacího výboru OP Zemědělství ve vztahu k realizaci OP Zemědělství,
  • výdaje na audity a kontroly prováděné na místě (nevztahuje se na rutinní technické a administrativní kontroly zajišťované Platební agenturou a MZe);
 2. ostatní výdaje na technickou pomoc:
  • >zpracování studií,
  • realizace pilotních a ukázkových projektů,
  • organizace seminářů,
  • pořádání informačních akcí,
  • informační analýzy,
  • získání a instalace počítačových systémů k řízení, monitorování a informační analýze.

Příjemcem podpory je Ministerstvo Zemědělství / Řídící orgán. Výběr dodavatele bude proveden v souladu s pravidly výběrového řízení, což zajistí příjemce dotace.

Více