OPATŘENÍ 2.3. OPATŘENÍ V OBLASTI ZDRAVÍ ZVÍŘAT

Specifické cíle dotace/očekávané účinky:

  1. zamezení šíření vzniklých nákaz ryb aplikací účinných eradikačních nebo kontrolních opatření.

Kontakty:

Ing. Miroslav Gřunděl
Tel: +420 222 871 729
E-mail: Miroslav.Grundel@szif.cz