Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ)

Všeobecné informace

Navazuje na předvstupní program SAPARD a jeho cílem je, obdobně jako u programu SAPARD, zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova, podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů. Navíc je zde zahrnuta i podpora lesního a vodního hospodářství.

Více