Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Operační program Rybářství na období 2014 – 2020

Globálním cílem OP Rybářství 2014 – 2020 je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury.

Více

Zpravodajství

Archiv

Ke stažení