Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Opatření 2.1. Inovace

Opatření 2.1. Inovace (dále jen „opatření 2.1.“) je zaměřeno na produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.

Opatření je zaměřeno na testování a následný transfer inovačních technologií do praxe za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích.

Opatření 2.1. je v souladu s článkem 47, odst. 1 písm. a), b), c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření spadá pod specifický cíl poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí.

Více

Ke stažení