Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.2. Produktivní investice do akvakultury,
záměr a) Investice do akvakultury

Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury (dále jen „opatření 2.2., záměr a)“) je zaměřeno na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí.

Opatření je dále zaměřeno na výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů.
Opatření 2.2., záměr a) je v souladu s článkem 48, odst. 1 písm. a) – d), f), g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.
Opatření spadá pod specifický cíl zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků.

Zpravodajství

Archiv

Ke stažení