Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Opatření 2.3. Podpora nových chovatelů

Opatření je zaměřeno na umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti. Podpora bude směrována do investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury.

Opatření je v souladu s článkem 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a spadá pod specifický cíl zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků.

Více

Ke stažení