Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním (dále jen „opatření 2.4.“) je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Opatření 2.4. je v souladu s článkem 48, odst. 1 písm. i), j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření spadá pod specifický cíl ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje.

Více

Ke stažení