Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Opatření 2.6 Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury

Opatření 2.6. Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury je zaměřeno na částečné vyrovnání pro producenty v oblasti akvakultury za přerušení nebo snížení prodeje ryb.

Právním základem je čl. 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 560 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013.

Podpora z opatření 2.6. je poskytnuta na kompenzaci snížených příjmů z prodeje živých ryb z vlastní výroby (produkce).