Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

5.2. Uvádění produktů na trh, záměr a) Vytváření organizace producentů

Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh záměr a) Vytváření organizace producentů (dále jen „opatření 5.2., záměr a)”) je zaměřeno na zlepšení postupů při zavádění opatření k racionálnímu řízení zdrojů, vytváření přidané hodnoty produktům akvakultury a stabilizaci trhů prostřednictvím organizací producentů, informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. Opatření 5.2., záměr a) je v souladu s čl. 68 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření 5.2., záměr a) přispívá ke specifickému cíli podporou aktivit spojených se zakládáním organizace producentů.

Dotaci lze poskytnout na vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013.

Ke stažení