Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

Opatření je zacíleno na poskytování podpory k zajištění široké informovanosti spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. Opatření je dále zaměřeno na přípravu strategie a realizaci regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní, zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury.

Opatření 5.2, záměr b) je v souladu s článkem 68, odst. 1 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a spadá pod specifický cíl zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury.

Ke stažení