Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Opatření 5.3.a. Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb

Opatření 5.3. Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb je zaměřeno na částečné vyrovnání pro zpracovatele ryb za přerušení nebo snížení prodeje.

Právním základem je čl. 69 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 560 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013.

Podpora z opatření 5.3 je poskytnuta na kompenzaci snížených příjmů z prodeje zpracovávaných ryb a výrobků z nich.