Obsah sekce: Ke stažení
Řídící orgán Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 připravil pro rok 2015 plán vyhlašovaných výzev z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020. Harmonogram výzev pro rok 2015 byl schválen dne 22. června 2015 Monitorovacím výborem OP Rybářství 2014 - 2020. Uvedený harmonogram výzev bude dále zpřesňován.