Seznam důležitých kontaktů a odkazů v rámci OP Rybářství

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17, Praha 1, 11000

Telefon: 221 811 111

Řídící orgán OP Rybářství

Ředitel odboru: Ing. Pavel Pojer

Tel.: +420 221 812 009

+420 221 811 111

Fax: +420 221 813 060

Email: posta@mze.cz

Kontakt na Zprostředkující subjekt

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

Praha 1 - 110 00

Tel.: +420 222 871 871

Fax.: +420 222 871 765

E-mail: info@szif.cz

Přehled důležitých webových stránek:

Portál Evropské unie
Euroskop
Strukturální fondy