Aktivity

V této sekci naleznete informace k jednotlivým aktivitám OP Rybářství 2021–2027.

Seznam aktivit v rámci OP Rybářství 2021–2027

1.4.1 Shromažďování údajů

1.4.2 Sledovatelnost produktů

1.6.1 Vysazování úhoře říčního

2.1.1 Inovace

2.1.2 Investice do akvakultury

2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů

2.1.4 Kompenzace

2.2.1 Propagační kampaně

2.2.2 Zpracování produktů

2.2.3 Organizace producentů

2.2.4 Opatření pro neočekávané události

5.1.1 Technická pomoc