2.1.2 Investice do akvakultury

Aktivita je zaměřena na zvyšování konkurenceschopnosti a odolnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

Příjemci: Navržená podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Podpora není určena pro obce, svazky obcí a kraje.

Použitá míra podpory: 50 %

Výzvy v rámci aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury:

  • 2. výzva
  • 6. výzva
  • 12. výzva
  • 16. výzva