2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů

Aktivita je zaměřena na realizaci nových a modernizaci stávajících zařízení pro intenzivní produkci ryb (RAS) v kontextu zelené a digitální transformace, podporujících, snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Příjemci: Podpora je určena pro podniky akvakultury.

Použitá míra podpory: 50 % pro podniky akvakultury (70 000 až 40 000 000 Kč na projekt).

Výzvy v rámci aktivity 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů:

  • 11. výzva