Obsah sekce: Zpravodajství

2.1.4 Kompenzace

Aktivita je zaměřena na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků, které umožní kompenzovat ekonomické ztráty podniků akvakultury, jenž vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. Nejedná se o aktivity vedoucí k závislosti podniků na opakující se finanční kompenzaci, ale o akce vedoucí k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví, k posílení biodiverzity a snížení dopadů změny klimatu.

Příjemci: Podpora je určena pro podniky akvakultury, které hospodaří na vodní ploše - katastrální výměra každého podporovaného rybníka nesmí být menší než 2,00 a větší než 5,00 ha včetně hráze.

Použitá míra podpory: plné financování dle jednotkových nákladů za jednotlivé kompenzace na 1 ha/rok (až 10 000 000 Kč na žadatele na rok).

Výzvy v rámci aktivity 2.1.4 Kompenzace:

  • 4. výzva