Obsah sekce: Ke stažení

Monitorovací výbor OP Rybářství 2021–2027

Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2021–2027 byl ustanoven Ministerstvem zemědělství. Monitorovací výbor posuzuje provádění programu a pokrok při plnění milníků a cílů. Monitorovací výbor dále schvaluje metodiku a kritéria použitá při výběru operací, včetně jakýchkoli jejich změn, závěrečnou zprávu o výkonnosti programu a plán hodnocení spolu s veškerými jeho změnami.